- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm
O.Z Novum castrum bol Krajským pamiatkovým úradom v Prešove schválený návrh plánu činnosti na rok 2012 a to v nasledujúcom rozsahu:

A. II. etapa konzervácie severnej obvodovej hradby jadra múru

B. I.etapa konzervácie torza vstupnej brány do jadra a priľahlej hradby

C. I.etapa konzervačných prác na objekte paláca - čiastkové domurovanie kavern v exteriérovom plášti paláca a vyspádovanie zrážkových vôd

D. odtstraňovanie a údržba náletovej zelene

E. triedenie, zber a deponovanie voľného kamenného materiálu z povrchu.

Teda priatelia budúci rok sa bude niesť v duchu rozsiahlejších prác na hrade s ohľadom na dodržiavanie prísnych pravidiel určených KPU. Počas sezóny 2012 je plánovaný archeologický výskum a workshop zameraný na konzerváciu torzálnej architektúry.

Comments: (0)

No comments yet