- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm

Submitted by: Igor   Date: 10-11-2011 23:27
Vďaka projektu "Odklínanie hradov" a v spolupráci s členmi 65. skautského zboru Brabeňaki Sabinov, sme 4.11.2011 osadili peknú informačnú tabulu pod areálom hradu. Osobitná vďaka patrí: Ing. Petrovi Gutekovi, Milanovi Babíkovi, Mgr. Michalovi Šimkovicovi a Milanovi Mizerákovi.


Comments: (0)

No comments yet