- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm

Halaga, Ondrej R.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry,Košice,1962, s.24.


Hanigovský hrad podľa akvarelu E. Tótha. In: JANOTA, Ľudovít: Slovenské hrady I. Bratislava 1937, 2.vydanie, s. 247.

Comments: (0)