- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm

Submitted by: BibraX   Date: 15-08-2010 19:35
Novum Castrum

V týchto dňoch sa pripravuje založenie občianskeho združenia Novum Castrum, ktorého poslaním bude záchrana, obnova, výskum, propagácia a rekonštrukcia stredovekého architektonického dedičstva a kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky, s hlavným zreteľom na Hanigovský hrad.


Igor Pribula

Comments: (0)

No comments yet