- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm

Submitted by: BibraX   Date: 24-09-2017 18:43
Vďaka Ministerstvu kultúry SR programe Obnovme si svoj dom, podprograme 1:3, lektorskej firmy Castrum Building s.r.o no najmä zúčastneným dobrovoľníkom prebehol v poradí druhý murársky workshop zameraný na stabilizáciu torza špalety predpokladaného arkiera a domurovania mohutného výpadku muriva severozápadnej časti paláca.fotogaléria

Comments: (0)