- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm

Submitted by: BibraX   Date: 15-10-2014 20:50
Vďaka Nadácii Pontis, Nadácii Slovak Telekom, Ministerstvu Kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom 1.4, sa nám podarilo ukončiť murárske práce a stabilizovať tak objekty východného múru paláca, vymurovali sme okno západnej steny paláca, osadili a domurovali sme gotický portál, prejazd brány a ukončili práce na kavernách západného hradobného múru čím sme ho v celej jeho dĺžke stabilizovali.

Comments: (0)