- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm
Aktivity, brigády, akcie na Hanigovskom hrade v roku 2015
Title Hits Date Hits Comments
Hanigovský hrad 2012 - 2015 - prezentácia (.pdf)
24-11-2015 3221 (0)