- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm
Author Message
Igor

kastelán I.


Online status

112 posts

#72   14-11-2010 14:26 GMT+1 hour      
1312 Septem Tyliis, Sybunlendum (1315), Hethas (1352), Lippany (1773), Hétharsch, Lipian (1786), Lipiany (1920), Lipany (1948 )

Ako vyvinutá trhová obec sa spomína v rokoch 1312, 1330 bola poddanským mestečkom panstva Kamenica.


Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť
Igor

kastelán I.


Online status

112 posts

#113   12-01-2011 14:20 GMT+1 hour      
Staršie fotky z polovice 20 storočia
Námestie a pohľad na terajší mestský úrad, náhrobný kameň rabína Yeshaya
syna rabína Jicchaka Deitcha a židovská synagóga


Zdroj: www.lipany.sk
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/39-49.jpg
http://www.pbase.com/

This post was edited by Igor (12-01-2011 15:02 GMT+1 hour, ago)
Igor

kastelán I.


Online status

112 posts

#114   12-01-2011 17:56 GMT+1 hour      
Staré dobové fotky a pohľadnica Lipianzdroj:www.profila.hu

This post was edited by Igor (12-01-2011 18:50 GMT+1 hour, ago)
Igor

kastelán I.


Online status

112 posts

#146   23-01-2011 11:13 GMT+1 hour      
Mestská časť Lipian- Petrovenec.

Osada s kostolom bola samostatnou dedinkou až do splynutia z mestom Lipany.
Pamätihodnosti - kostolík zasvätený sv. Márii Magdaléne, z roku 1758. (nechala postaviť Klára Szirmay)
- kúria postavená v roku 1830 (Péchyovcov?) kde v súčasnej dobe sídli firma na výrobu okien

Čo ma ale mýli je zmienka o Petrovenci - tzv. "Dubovickom".

Petrovenec:

Obec sa spomína v roku 1278, keď Tekulovci žiadali kráľa, aby im daroval opustené polia panstva Šariš. Obec je doložená z roku 1278 ako Petwimezeg, Petwmezew, neskôr ako Petermezeg (1332), Petrovjanec (1786). V roku 1330 mala faru, v roku 1427 tu bolo 7 port. Do 17. storočia patrila Dobayovcom. Obyvatelia boli želiari. V roku 1787 mala 20 domov a 189 obyvateľov, v roku 1828 už ako osada Dubovica mala 22 domov a 192 obyvateľov. Zanikla splynutím s Dubovicou.
Igor

kastelán I.


Online status

112 posts

#234   26-11-2011 20:05 GMT+1 hour      
Pozvánka na zaujímavú akciu:Zaujímavé info: http://www.lipany.sk/vyrocie/
Igor

kastelán I.


Online status

112 posts

#236   17-12-2011 13:24 GMT+1 hour      
Dňa 17.12.2011 sa v Lipanoch realizoval archeologický zisťovací výskum na ulici Hviezdoslavova a to v mieste určenom na výstavbu plánovaného kostola. Výskum prebehol pod dohľadom archeológa Mgr. M. Comissa a boli vykopané tri sondy, pričom v jednej sa odkryla hodnotná situácia: zahĺbeného objektu z 14. - 15. st. z južnej strany s murivom spevneným žltým ílom.


This post was edited by Igor (17-12-2011 21:32 GMT+1 hour, ago)