- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm


View Hanigovský hrad in a larger map

Hanigovský hrad 2012 - 2015 - prezentácia (.pdf)


Novum Castrum 2012 (video)


Osadenie informačnej tabule

Vďaka projektu "Odklínanie hradov" a v spolupráci s členmi 65. skautského zboru Brabeňaki Sabinov, sme 4.11.2011 osadili peknú informačnú tabulu pod areálom hradu. Osobitná vďaka patrí: Ing. Petrovi Gutekovi, Milanovi Babíkovi, Mgr. Michalovi Šimkovicovi a Milanovi Mizerákovi.Opevnený kaštieľ v Toryse - sídlo rodu Tarczay a Szirmay

História

O vzniku toryského kaštieľa vieme iba toľko, že ho dal postaviť Tomáš Tarczay pred rokom 1490. Písomných údajov o ňom je veľmi málo a okrem toho niektoré správy o jeho stavebnej funkcii, o mieste kde stál, ako aj o jeho zániku sú často nepresné a skreslené. Uvedieme si aspoň krátke výňatky z doteraz zverejnených a najčastejšie citovaných prameňov viažucich sa k toryskému kaštieľu.

Tóth Sándor, profesor prešovského gymnázia vo svojom trojzväzkovom vlastivednom diele „Sáros varmegye monografiiája 11.str. 269-270 píše: „Torysa – hradný kaštieľ. Jeho vznik siaha do čias Tarczayho rodu. Stál na strmom svahu Homolky až do roku 1813. Zemetrasenie a z toho nasledujúca potopa za jenú noc pohltila kaštieľ so všetkým. Sotva je vidieť niekoľko zbytkov rumoviska ...“


Čítať ďalej...


Staršie vyobrazenia Hanigovského hradu I.


Halaga, Ondrej R.: Sabinov a okolie. Krajské nakladateľstvo všeobecnej literatúry,Košice,1962, s.24.


Hanigovský hrad podľa akvarelu E. Tótha. In: JANOTA, Ľudovít: Slovenské hrady I. Bratislava 1937, 2.vydanie, s. 247.


Hanigovce a neslávne príbehy dedičného richtára Jána

Hanigovce sa nachádzajú v okrese Sabinov. K popularite dediny najväčšou mierou prispievajú zrúcaniny hradu a historické udalosti odohrávajúce sa v obci a na hrade v dávnejšej dobe pri zrode dediny.

Nad dedinou sa vypínal kamenný hrad, známy ako Nový hrad. Pôvodne to bol drevený a v polovici 14. stor. nadobudol charakter kamennej stavby.
Zánik hradu a vznik obcí

Patril viacerým majiteľom - Ladislavovi Svätojurskému, poľským šľachticom Balickým, Perényovcom, istý čas bratríkom a poslednou jeho majiteľkou bola Anna Tarczayová - Drugetová, ktorá hrad udatne bránila pred cisárskymi vojskami Ferdinanda I. Habsburského. Tejto presile so svojím vojskom hrad nedokázala ubrániť a odvtedy ostal v rozvalinách a dodnes sa po ňom zachovali už len nepatrné zvyšky.

Viac na: www.korzar.sme.sk / Hanigovce a neslávne príbehy dedičného richtára Jána


Galéria:


Návštevná kniha:


Kontakty:

Igor Pribula
novum(zavináč)castrum.sk
211878168

Ján Barič
novum(zavináč)castrum.sk
310993818

o.z. Novum Castrum

Adresa: Jarková 4
Lipany 08271


IČO: 42227348
DIČ
: 2023167740
číslo účtu:
28 04 54 95 59/0200 VÚB a.s.
novum(zavinač)castrum.sk
Novum Castrum - Hanigovský hrad

NOVÉ v našom FÓRE...

17-12 13:24 : Verejná téma / Zaujimavosti v okolí / Lipany (5)
27-11 12:14 : Verejná téma / Zo života združenia / o.z. Novum Castrum (8)
19-08 11:23 : Verejná téma / Zaujimavosti v okolí / História hradu a okolia (47)

ČO je NOVÉ na stránke...?

24-09-2017 : Aktivity, brigady, akcie / 2.murársky workshop - 2017
23-01-2016 : Hanigovský /Nový/ hrad a okolie / Aj vy môžete pomôcť Hanigovskému ...
24-11-2015 : Rok 2015 / Hanigovský hrad 2012 - 2015 - pre...
23-02-2015 : Rok 2014 / Hanigovské Hradné Hry 2014
15-10-2014 : Rok 2014 / Rok 2014 na Hanigovskom hrade

Pomohli hradu a partneri:

Orange
Inex Slovakia:
Nadácia Pontis
Slovak Telekom
Ministerstvo kultúry SR
Komunitná nadácia Bratislava
Nadácia SPP
Citibank Europe plc
65. zbor skautov zo Sabinova BREBEŇAKI
www.cohors.sk

Hradu finančne pomohli aj:
Andrej Andraščík - Kamenica
Tomáš Čapistrák - Sabinov
Mgr. Martin Grejták - Prešov
Mgr.Ľuboslav Kohút - Bratislava
JUDr. Helena Kravcová - Košice
Ľubomír Rabatín - Hanigovce
Ing. Jana Rusková - Košice
PhDr. Richard Švihura -Prešov
Obec Hanigovce
Bowling u Piťa - Lipany

...všetkým v mene hradu a o.z. Novum Castrum ďakujeme.


Spriaznené stránky:

Spriaznené stránky:

Spriaznené stránky:
www.panoramyslovenska.sk

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

www.itorysa.sk

Kto a odkiaľ nás navštívil:


Koľko ľudí je na návšteve

0 member(s), 7 guest(s) :
Hanigovske okno